Barnaamij Gaar ah ku saabsan arimaha cafimaadka dhimirka ee ku dhaca haweenka iyo dhalinyarada

676

 

Barnaamij Gaar ah ku saabsan arimaha cafimaadka dhimirka ee ku dhaca haweenka iyo dhalinyarada.